AKTUALITY

OTEVŘENO

Po-Pá: 7-20h, So: 10-17h

Kobližná 13, Brno

VÝSTAVA VIERA ČAPKOVÁ

červenec – srpen

Tvorba

Její umělecká tvorba má různorodou tématiku: přírodní scenérie, květy, akty, portréty, také i figurální linie zobrazující zápas lidských vášní, které zároveň dynamicky dramatizují symbol duševní dokonalosti. Nacházejí se v ní různorodé techniky jako jsou: olejomalba, kresba, pastel, akvarel a kombinované styly.

 

Životopis

Viera Čapková se výtvarné tvorbě věnuje od dětství. Nadání, talent a uměleckou zručnost rozvíjela na Střední umělecké škole v Bratislavě. Pokračovala studiem restaurovaní a konzervace historických památek na Institutu muzeí a galerií v Brně a Barceloně v Museu Nacional d´Art de Catalunya. Právě tento pobyt byl rozhodujícím mezníkem v jejím životě. Poznala tvorbu velkých umělců a i v jejích olejomalbách se projevila typická zvláštní světelnost a jas charakteristický pro středozemní oblast.

 

Podle autorčiných slov ji nadchla zejména struktura dřeva, jeho barevnost, zpracovaní a úprava. Přitom se věnovala keramické tvorbě, kde pozorovala tvárnost hlíny a využívala pestrost glazury, která poskytuje rozmanitost barev. Barvy, síla jejich vyjádření a odevzdání se pocitu, jako i linie spojující plochy nebo opisující realitu, umocňuje expresivnost a tvoří charakteristický rys její tvorby. Nejsilněji se tato orientace projevuje v malbě. V ní je ukryté přežívání skutečnosti, která autorku obklopuje. Pocity, přání a sny, které tvoří současnost jejího vnitřního světa a nálady zachycuje na obrazech, jako západy slunce, paprsky, karneval, noc a touhu.

 

Na Slovensku

Jako restaurátorka pracovala na různých kolektivních restaurátorských akcích. Tyto restaurátorské práce byly zaměřené na záchranu a uchovaní historických památek a děl našich předků. Nachází se mezi nimi např. barokní a gotické oltáře, nástěnné malby (Grassalkovičov Palác, objekt Bratislavského Hradu…)

 

V zahraničí

Restaurování historických památek a zahraničí obohatilo její práci různorodostí stylu předmětů a materiálů (tabla, obrazy, ikony, textil, porcelán, keramika, nábytek)

 

Work

Her artistic creation has several themes: nature scenes, flowers, nudes, portraits and figurative line showing human passions, which also dynamically dramatize the symbol of spiritual perfection. She uses several techniques in her work such as oil painting, drawing, pastel, mixed media and watercolour.

Biography

Viera Čapková is dedicated to the fine arts since childhood. She developed her talent and artistry in the Highschool with Art specialization in Bratislava, and graduated studying restoration and preservation of historic monuments at the Institute of Museums and Galleries in Brno and Barcelona in the Catalan National Art Museum – MNAC. With this last stay, which was a crucial milestone in her life, she knew about the creation of great artists much closer, and it is also reflected in her oil paintings – her view of the typical characteristic light and brightness of the Mediterranean.

According to the words of the author, she feels particularly excited by the structure of wood, the work of their shapes and colors. In addition, there is the creation of pottery, where watching the variety of clay, glazes and plasticity used, which offers a variety of contrasts and colors. It is precisely the colors, power of expression, the emotional impact and meaning of the presentation and the line joining surfaces describing reality, increases the expression and function. It is the main feature of her work. This orientation is manifested most strongly in the paints. How the reality is and about a hidden experiences surrounding the author. Feelings, desires and dreams that are part of her inner world, and sentiment that captures the image, as the sunset, beam, carnival night and desire.

Slovakia

She worked at various collective restoration events as a restorer. These restoration Works were aimed at saving and preserving of historical monuments and works of our ancestors, such as Baroque and Gothic altars,murals (eg. Grassalkovich Palace, Bratislava Castle …)

Abroad

Restoration of historical monuments abroad has enriched her work by the diversity of object styles and materials (altar pieces, paintings, icons, textiles, porcelain, ceramics, furniture).

Education

1969 – Highschool, Bratislava – SK (specialization: artistic ceramics)

1980 – Institute of Museums and Galleries, Brno – CZ (specialization: restoration and preservation of historical monuments)

1989 – Museu Nacional d‘ Art de Catalunya, Barcelona – ES (research fellowship: focused on the restoration of icons, wooden sculptures, paintings, murals and furniture)

1991 – Academy of Fine Arts and Belles Arts, Barcelona – ES (individual study focused on painting)

Studium

1969 – Střední škola, Bratislava – SK (specializace: Umělecký keramik)

1980 – Institut muzeí a galerií, Brno – CZ (Specializace: Restaurace a konzervace historických památek)

1989 – Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona -ES (studijní obor: zaměřený na restauracie ikon, dřevěných plastik, obrazů, nástěné malby a nábyku)

1991 – Akademie výtvarných umění Belles Arts, Barcelona – ES (individuální studium zaměřené na malbu)

 

Kolektivní výstavy / Collective exhibitions

1993 – G. As Dibujo / Barcelona – ES

1994 – G. Prieto Dibujo / Madrid – ES

1994 – Certamen Nacional de Aquarela / Madrid – ES

1995 – „Color y Vida“ / Barcelona – ES

1995 – Certamen Nacional de Aquarela / Madrid – ES

1995 – Certamen Internacional de Pintura Rápida / Costa Brava – ES

1995 – G. Prieto Dibujo / Madrid – ES

1996 – Certamen Internacional de Pintura Rápida / Costa Brava – ES

1996 – Prémio BMW de Pintura / Madrid – ES

1997 – Tierra de Sol G. S. / Menorca – ES

1999 – Belle Arti / Milano – ITA

2000 – Prémio BMW de Pintura / Madrid – ES

2000 – Galéria Art Decoration / Bratislava – SK

2000 – Trenčianske múzeum / Trenčín – SK

2001 – Ponitrianske múzeum / Nitra – SK

2001 – Stredoslovenské múzeum / Banská Bystrica – SK

2002 – EXPO Nostalgia / Bratislava – SK

2003 – EXPO Nostalgia / Bratislava – SK

2007 – Rakúske kultúrne fórum / Bratislava – SK

2009 – „Djavolja Varoš“ / Prolom Banja – SRB

2009 – „Bunarić“ / Subotica – SRB

2012 – Prolom Banja – SRB

2013 – Prolom Banja – SRB

2013 – Bijeljina – BIH

2013 – Požarevac – SRB

2013 – Palić – SRB

2014 – Prolom Banja – SRB

2014 – Kovačica – SRB

2014 – Idvor – SRB

2014 – Padina – SRB

2014 – CT Gallery / Bratislava – SK

2015 – XVI. Premio Cittŕ di Porto Sant‘Elpidio / ITA

2015 – IX. Perla dell’ Adriatico / ITA

2015 – XVII. Premio Internazionale d’Arte San Crispino / ITA

2016 – X. Perla dell’ Adriatico / ITA

2016 – Galéria DNM / Praha – CZ

2016 – Ave Artem / Prachatice – CZ

2016 – Kafé Lampy / Bratislava – SK

 

Samostatné výstavy / Individual exhibitions

1989 – Artes de Barcelona / Barcelona – ES

1990 – BellE Arti / Benátky – ITA

1992 – Artes Olimpicos de Barcelona / Barcelona – ES

2000 – Individual Exhibition „Imagination“ / Bratislava – SK

2000 – Kaviareň Srdce / Bratislava -SK

2001 – Hotel Vltava / Frymburk – CZ

2001 – Kaviareň Srdce / Bratislava – SK

2001 – IV. Flamenco Festival / Bratislava – SK

2002 – Galéria Český Krumlov / Česky Krumlov – CZ

2002 – V. Flamenco Festival / Bratislava – SK

2003 – Kaviareň Srdce / Bratislava – SK

2004 – Hviezdoslavovo nám. 20 / Bratislava – SK

2005 – Kafe Vienna / Bratislava – SK

2007 – Café Gallery / Bratislava – SK

2008 – Café Gallery / Bratislava – SK

2009 – TGN Galéria pri jasliach / Báčsky Petrovec – SRB

2009 – DK Michala Babinku / Padina – SRB

2009 – Kaviareň Pod lipami / Hložany – SRB

2009 – Slovenský dom / Báčska Palanka – SRB

2009 – SKC Pavla Jozefa Šafárika / Nový Sad – SRB

2013 – Café Gallery / Bratislava – SK

2014 – CC Centrum / relácia RTVS „Umenie“ / Bratislava – SK

2014 – Café Luxor / Bratislava – SK

2015 – Kafé Lampy / Bratislava – SK

2016 – Staromestská knižnica / Bratislava – SK

2016 – Zichyho palác / Bratislava – SK

2016 – Kafé Lampy / Bratislava – SK

2016 – Rajhrad – CZ

2016 – Galerie U Zlatého kohouta / Praha – CZ

 

Ocenění / Awards

2015 – XVI. Premio Cittŕ di Porto Sant‘Elpidio / ITA – Premio speciale della Giuria

2015 – IX. Perla dell’ Adriatico / ITA – Premio speciale della Giuria

2015 – XVII. Premio Internazionale d’Arte San Crispino / ITA – Premio Speciale della Critica

2016 – X. Perla dell’ Adriatico / ITA – Premio speciale della Giuria, Premio Speciale Giovani Emergenti

OŘÍŠKY NA KOBLIŽNÉ V BRNĚ

Přivítáme Vás každý všední den mezi 7-20h, So: 10-17h Ne: zavřeno ulice Kobližná 13 v Brně